Home » Nowelizacje » Zmiany VAT od 1 października 2013 r. » Załącznik nr 13 ustawy o VAT.

Załącznik nr 13 ustawy o VAT.

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Załącznik nr 13 ustawy o VAT.

W ustawie o VAT wprowadzono nowy załącznik nr 13 zawierający listę towarów, przy których dostawie została wyłączona możliwość składania deklaracji kwartalnych oraz równocześnie zostanie wprowadzona możliwość orzekania odpowiedzialności solidarnej. W toku prowadzonych przez resort finansów analiz pozyskano i potwierdzono informacje o występujących nadużyciach w obszarze obrotu złotem (granulatem złota). W związku z powyższym w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom podjęte zostały natychmiastowe kroki mające na celu wyeliminowanie oszustw w tym obszarze poprzez podjęcie działań kontrolnych.

W celu przeciwdziałania nadużyciom zdecydowano się również na włączenie do treści projektowanego załącznika nr 13 ustawy o VAT towarów ujętych w PKWiU 24.41.20.0 – Złoto nieobrobione plastyczne lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, wskutek czego wprowadzone zostaną wobec tej grupy towarowej analogiczne jak dla branży stalowej restrykcje w zakresie terminu rozliczeń,  jak i instytucja solidarnej odpowiedzialności. Powyższa inicjatywa służy uszczelnieniu i zwiększeniu efektywności systemu podatkowego.

Załącznik nr 13.

Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

I. Wyroby stalowe

1

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

2

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

3

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

4

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

5

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

6

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

7

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

8

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali

9

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali

II. Paliwa

10

 

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

11

 

Oleje opałowe oraz oleje smarowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

III. Pozostałe towary

12

24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku”

 
Pozostałe zmiany vat od 1 października 2013 r.

Zmiany vat od 1 stycznia 2014 r.