Home » Nowelizacje » Zmiany w ustawie o VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. » Podatek naliczony vat 2014 » Kwota podatku naliczonego VAT 2014 – art. 86 ust. 2 ustawy o VAT.

Kwota podatku naliczonego VAT 2014 – art. 86 ust. 2 ustawy o VAT.

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Kwota podatku naliczonego VAT 2014 – art. 86 ust. 2 ustawy o VAT.

 

W zmienionym art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT wskazano, że kwotę podatku naliczonego stanowić ma suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu:

–    nabycia towarów i usług (warunek dotychczasowy),

–    dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast w przypadku określenia, co stanowi podatek naliczony w imporcie towarów, dokonano wyłącznie zmian porządkowo-redakcyjnych (art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Podatkiem naliczonym jest kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, kwota podatku należnego (w przypadku, o którym mowa w art. 33a), a także wynikająca z deklaracji importowej (w przypadku, o którym mowa w art. 33b). Zmiana ta wymusiła zmianę porządkową – uchylenie art. 86 ust. 2 pkt 5.

Kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego, z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, określana na podstawie otrzymanej faktury wystawionej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce dostawa towarów stanowiąca u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c) oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ustawy o VAT (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. d).

Zmiana w art. 86 ust. 2 pkt 6 jest zmianą porządkową i wiąże się z uchyleniem art. 29 ustawy o VAT. Regulacje w tym zakresie znajdują się w projektowanym art. 30c ust. 2, stąd niezbędne jest właściwe ich przywołanie.

Zmiana w art. 86 ust. 2 pkt 7 zawiera w sobie regulację istniejącego dotychczas art. 86 ust. 20 ustawy o VAT, który uchylono (przepis ten określa, co stanowi podatek naliczony w przypadku dostawy nowego środka transportu albo wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka). Takie przeniesienie uregulowania wiąże się z zapewnieniem przejrzystości treści przepisu art. 86 ust. 2 ustawy o VAT zawierającego pełen katalog czynności, których wykonanie kreuje kwotę podatku naliczonego.

 

Treść przepisu: