Towary używane vat 2014.

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Towary używane vat 2014 r.

     Od dnia 1 stycznia 2014 r. zmieni się podejście w zakresie sprzedaży towarów używanych. Co do zasady ich zbycie podlegać będzie opodatkowaniu według właściwej stawki podatku od towarów i usług. Zwolnieniu podlegać będzie tylko sprzedaż towarów używanych jedynie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co  to oznacza dla podatników? Jeżeli kupili rzecz używaną, od której nie odliczyli podatku VAT (np. poprzez umowę kupna sprzedaży) będą musieli przy sprzedaży wykazać podatek należny, pomimo że rzecz tą użytkowały przez ponad 6 miesięcy. Nie będzie tu tęż działała procedura VAT-marża.

Treść przepisu:

Art. 43 ust. 1 pkt 2 dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego