Home » Nowelizacje » Zmiany w ustawie o VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. » Zmiany w zakresie wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. » Nota korygująca od dnia 1 stycznia 2014 r. (art. 106k ust. 1 ustawy o VAT)

Nota korygująca od dnia 1 stycznia 2014 r. (art. 106k ust. 1 ustawy o VAT)

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Nota korygująca od dnia 1 stycznia 2014 r. (art. 106k ust. 1 ustawy o VAT)

 

Nota korygująca – zgodnie z art. 106k. nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie następujących danych:

a)  miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

b)ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

c)  kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

d)    wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

e)     stawki podatku;

f)      sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

g)     kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

h)    kwoty należności ogółem;

  może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Nota korygującawymaga akceptacji wystawcy faktury. Nota powinna zawierać:

 1)   wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;

 2)   numer kolejny i datę jej wystawienia;

 3)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

 4)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;

 5)   wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

 

Treść przepisu.

 

Art. 106k. ust. 1. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

 Art. 106k. ust. 2.  Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

 Art. 106k. ust. 3.  Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1)   wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;

 2)   numer kolejny i datę jej wystawienia;

 3)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

 4)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;

 5)   wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

 Art. 106k. ust. 4.  Przepisy ust. 1–3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Powrót do poprzedniego menu