Home » Nowelizacje » Zmiany w ustawie o VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. » Zmiany w zakresie wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. » Wykazywanie i zaokrąglanie kwot na fakturach od dnia 1 stycznia 2014 r. (art. 106e ust. 11 ustawy o VAT).

Wykazywanie i zaokrąglanie kwot na fakturach od dnia 1 stycznia 2014 r. (art. 106e ust. 11 ustawy o VAT).

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Wykazywanie i zaokrąglanie kwot na fakturach od dnia 1 stycznia 2014 r. (art. 106e ust. 11 ustawy o VAT)

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. nie zmieniają się przepisy w zakresie wykazywania i zaokrąglania kwot na fakturach.  Kwoty podatku wykazuje się w dalszym ciągu w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

 

 

Treść przepisu:

 

 

Art. 106e ust. 11. Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.