Home » Nowelizacje » Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r. » Dokumenty eksportowe dla zastosowania stawki VAT 0%.

Dokumenty eksportowe dla zastosowania stawki VAT 0%.

Znajdź nas na Fecebooku

Znajdź nas na Google Plus

Dokumenty eksportowe dla zastosowania stawki VAT 0%.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące dokumentów potwierdzających wywóz towarów. Określono jakie dokumenty są uznawane w szczególności za dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Są to więc:

1)  dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2)  dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3)  zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

 

 

Jak można wyczyta z uzasadnienia do projektu ustawy, zmiana ta  ma charakter uściślający. W poprzednio obowiązujących przepisach nie było jasne jakie dokumenty mogą zostać uznane za potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE.